Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPŁATY

I N F O R M A C J A

 

Działając w imieniu Samorządowego Żłobka w Międzylesiu Pragnę poinformować

wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, że Uchwałą NR XXXIX/155/2021

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 29 stycznia 2021r.

została ustalona wysokość opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku

 w Międzylesiu w wymiarze do 10 godzin dziennie

 w wysokości 350,00 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021r.

PDFUchwała NR XXXIX.155.2021.pdf
 

 

 

Dyrektor Żłobka

mgr Ryszard Bodnar

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Na opłatę za korzystanie dziecka z usług żłobka składa się:
1.    Koszt pobytu dziecka w żłobku
Reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem  i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu.
Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 10 godz. dziennie wynosi 240,00 zł miesięcznie.
Opłata podlega odliczeniu tylko w okresach zamknięcia żłobka z powodu przerwy wakacyjnej lub zdarzeń losowych.

2.    Stawka żywieniowa

Opłata za wyżywienie dziecka objętego opieką  w żłobku została ustalona w wysokości 10,00 zł dziennie.
Odpis dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku podlega odliczeniu, pod warunkiem poinformowania Żłobka o zaistniałej sytuacji z jednodniowym wyprzedzeniem, w szczególnych przypadkach do godz. 8.00 dnia nieobecności dziecka.

Należność za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka jak poniżej do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:
19 9523 0001 7001 2477 2000 0003

Kwotę należną do zapłaty rodzice otrzymują przy odbiorze dziecka ze żłobka, telefonicznie, lub drogą e-mailową do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
W tytule przelewu należy wpisać:
Opłata za żłobek za dziecko (imię i nazwisko dziecka)
Za miesiąc... Rok...

Załączniki:

1. PDFUchwała Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 sierpnia 2018r.pdf
 

Wersja XML